Katsaus: nide 33 - Kiinan historia

Katsaus: nide 33 - Kiinan historiaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Keski -Euraasian ensimmäinen täydellinen historia muinaisista ajoista nykypäivään, Empires of the Silk Road edustaa perusteellista uudelleenarviointia tämän suuren maailmanalueen alkuperästä, historiasta ja merkityksestä. Christopher Beckwith kuvaa suurten Keski -Euraasian imperiumien nousua ja tuhoa, mukaan lukien skytialaisten, Attila Hunin, turkkilaisten ja tiibetiläisten sekä Tšingis -kaanin ja mongolien valtakunnat. Lisäksi hän selittää, miksi Keski -Euraasian sydänmaa johti maailmaa taloudellisesti, tieteellisesti ja taiteellisesti monien vuosisatojen ajan persialaisten, kreikkalaisten, arabien, kiinalaisten ja muiden hyökkäyksistä huolimatta. Kertoessaan Vanhan maailman tarinan Keski -Euraasian näkökulmasta Beckwith antaa uuden käsityksen Keski -Euraasian valtioiden sisäisestä ja ulkoisesta dynamiikasta ja osoittaa, kuinka heidän kansansa mullisti Euraasian sivilisaation toistuvasti.


1900-luvun Kiina

1900-luvun Kiina, vertaisarvioitu tieteellinen lehti, julkaisee uutta tutkimusta Kiinan pitkästä 1900 -luvusta. Lehden artikkelit käsittelevät merkittäviä historiallisia tai tulkintakysymyksiä ja tutkivat sekä Kiinan kokemuksen jatkuvuutta vuosisadan ajan että erityisiä ilmiöitä ja toimintaa Kiinan kulttuuri-, poliittisella ja alueellisella alalla - mukaan lukien kiinalainen diaspora - Qingin viimeisten vuosikymmenten jälkeen. Vertailevat empiiriset ja/tai teoreettiset tutkimukset, jotka perustuvat Kiinan kokemukseen, ulottuvat joskus myös Kiinan ulkopuolisille alueille. Lehti kattaa laajan valikoiman historiallisia lähestymistapoja tutkiessaan 1900-luvun Kiinaa: muun muassa sosiaalisia, kulttuurisia, älyllisiä, poliittisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä. Uutiskirjeenä perustettu vuonna 1975, 1900-luvun Kiina on kasvanut yhdeksi Kiinan historian alan johtavista englanninkielisistä lehdistä.

1900-luvun Kiina julkaistiin aiemmin nimellä Republikaaninen Kiina (1983–1997) ja Kiinan republikaanitutkimusten uutiskirje (1975–1983). 1900-luvun Kiina on nyt julkaissut Johns Hopkins University Press, Twentieth Century China Journal, Inc., ja se on Historical Society for Twentieth-Century China -lehti. Tunnetun tutkijan kansainvälisen toimituskunnan tukemana lehti käyttää kaksoissokkoutettua vertaisarviointia ja arviointia lehden akateemisten toimittajien toimesta valitakseen erinomaisia ​​artikkeleita julkaistavaksi.


Viimeisimmät artikkelit

Deng Fu-Guo et ai 2007 Kiinalainen Phys. 16 3553

Tässä artikkelissa ehdotetaan kvanttiturvallisen suoran tiedonsiirron (QSDC) verkon järjestelmää, jossa on polarisoitujen yksittäisten fotonien sekvenssi. Verkon palvelimet valmistavat yksittäiset fotonit alun perin samassa tilassa | 0〉, mikä vähentää laillisten käyttäjien vaikeuksia salakuuntelun tarkistamisessa. Käyttäjät koodaavat yksittäisten fotonien tiedot kahdella yhtenäisellä toiminnolla, jotka eivät muuta mittausperustojaan. Joitakin huijausfotoneja, jotka on tuotettu toimimalla näytefotonien kanssa Hadamardilla, käytetään estämään mahdollisesti epärehellinen palvelin salakuuntelumasta kvanttilinjoja. Tämä järjestelmä on taloudellinen, koska se on helpoin tapa turvata QSDC -verkkoviestintä.

Wu Ya-Bo et ai 2007 Kiinalainen Phys. 16 3560

Esittelemällä kaksinkertaisen kompleksisen skalaarikentän tämä paperi muodostaa kaksinkertaisen Lagrangian potentiaalin V (Φ (J), Φ*(J)) = V (| Φ (J) |), joka ei voi vain kuvata viidennen maailmankaikkeuden kehitystä, vaan voi myös luonnollisesti antaa spintessenssin ja hessence -universumin. Lisäksi U(1, J) kaksoiskompleksin Lagrangian symmetria tarkistetaan, ja fyysisen tilavuuden sisällä oleva kokonaisvaraus johdetaan Noëther -lauseen avulla. Lisäksi se voi huomauttaa, että viitteessä [14] olevan kulmaparametrin "kuvitteellinen liike" on itse asiassa vain todellinen vaihesiirtymä mallissamme.

Guan Jian-Yue et ai 2007 Kiinalainen Phys. 16 3566

Tutkimme evoluutiolumipeliä neliöllä N = L × L hila jaksollisilla rajaehdoilla, jossa populaatio n0 (n0N) Tämän ristikon sivustoilla olevat pelaajat voivat joko tehdä yhteistyötä tai tehdä virheitä lähimpien naapureidensa kanssa. Jokaisen sukupolven jälkeen jokainen pelaaja liikkuu tietyllä todennäköisyydellä s johonkin pelaajan lähimmistä tyhjistä paikoista. On osoitettu, että kun s = 0, yhteistyökäyttäytymistä voidaan parantaa epäjärjestyksessä olevissa rakenteissa. Kun s & gt 0, liikkuvuuden vaikutus yhteistyöhön riippuu merkittävästi hyötyparametrista r ja yksilöiden tiheys ρ (ρ = n0/N). Verrattuna tuloksiin s = 0, pienille rYhteistyön pysyvyyttä parannetaan ρ: n liian pienillä arvoilla, kun taas suurilla r, liikkuvuuden käyttöönotto estää yhteistyön syntymisen missä tahansa ρ ​​& lt 1 väliarvolla r, osuuskunnan käyttäytymistä on joskus tehostettu ja joskus estetty, riippuen arvoista s ja ρ. Erityisesti yhteistyökumppanin tiheys voi saavuttaa maksiminsa, kun arvot s ja ρ saavuttavat vastaavat optimaaliset arvonsa. Lisäksi kaikkien yhteistyökumppaneiden ja kaikkien vikojen kaksi absorboivaa tilaa voivat syntyä pienille ja suurille r siinä tapauksessa että s & gt 0.

Zhao Jing et ai 2007 Kiinalainen Phys. 16 3571

Monimutkaisia ​​verkkoja on sovellettu mallintamaan lukuisia interaktiivisia epälineaarisia järjestelmiä todellisessa maailmassa. Tieto verkon topologiasta on ratkaisevan tärkeää monimutkaisten järjestelmien toiminnan, suorituskyvyn ja kehityksen ymmärtämiseksi. Viime vuosina on ehdotettu monia verkon mittareita ja malleja verkon topologian, dynamiikan ja kehityksen tutkimiseksi. Koska nämä verkkomittarit ja mallit ovat peräisin monista tutkimuksista, niiden välisten korrelaatioiden tutkimiseksi tarvitaan järjestelmällinen tutkimus. Tässä artikkelissa tutkitaan tutkintojen korrelaation vaikutusta muihin verkon mittareihin tutkimalla kuvaajakokonaisuutta, jossa astejärjestys (astejoukko) on kiinteä. Osoitamme, että asteen korrelaatio vaikuttaa jossain määrin suoraan verkkojen ominaispituuteen, klusterointikertoimeen, modulaariseen laajuuteen ja kestävyyteen.

Jia Yi-Feng et ai 2007 Kiinalainen Phys. 16 3581

Tässä artikkelissa Faddeev – Jackiw-lähestymistapaa parannetaan Wu-eliminointimenetelmällä, joten äärellisen ulottuvuuden polynomi-tyyppisen rajoitetun dynamiikan rajoitusten ratkaisemiseksi voidaan suorittaa paljon monimutkaisia ​​laskelmia tietokoneiden avulla. Lisäksi Faddeev – Jackiw -lähestymistavan perusteella esitetään uusi algoritmi rajoitetun dynamiikan ratkaisemiseksi. Uusi algoritmi on yksinkertaisempi ja tiukempi kuin Faddeev – Jackiw -lähestymistapa. Käyttämällä uutta algoritmia ratkaistaan ​​toinen Cawley -vastaesimerkki.


Sisällys

Jerry H. Bentley on havainnut, että "termi maailman historia ei ole koskaan ollut selkeä merkitsijä, jolla on vakaa viittaus ”, ja että termin käyttö on päällekkäistä muun muassa yleismaailmallisen historian, vertailevan historian, maailmanlaajuisen historian, suuren historian, makrohistorian ja kansainvälisen historian kanssa. [2]

Maailmanhistorian tulo erilliseksi akateemiseksi tutkimusalueeksi voidaan jäljittää 1960 -luvulle, mutta vauhti kiihtyi 1980 -luvulla. [3] [4] Keskeinen askel oli World History Associationin ja jatko -ohjelmien luominen kourallisessa yliopistoissa. Seuraavien vuosikymmenten aikana tieteelliset julkaisut, ammatti- ja akateemiset järjestöt sekä jatko -ohjelmat maailmanhistoriassa lisääntyivät. Maailmanhistoria on usein syrjäyttänyt länsimaisen sivilisaation amerikkalaisten lukioiden ja yliopistojen vaaditussa opetussuunnitelmassa, ja sitä tukevat uudet oppikirjat, joissa on maailmanhistoriallinen lähestymistapa.

Maailmanhistoria yrittää tunnistaa ja käsitellä kahta rakennetta, jotka ovat muodostaneet syvällisesti ammatillisen historian kirjoittamisen:

  1. Taipumus käyttää nykyisiä kansallisvaltioita menneisyyden tutkimusten rajojen ja esityslistan asettamiseen.
  2. Eurosentristen olettamusten syvä perintö (löytyy erityisesti, mutta ei vain, länsimaisesta historiankirjoituksesta).

Siten maailmanhistoria pyrkii tutkimaan verkostoja, yhteyksiä ja järjestelmiä, jotka ylittävät perinteiset historiallisen tutkimuksen rajat, kuten kielelliset, kulttuuriset ja kansalliset rajat. Maailmanhistoria on usein kiinnostunut tutkimaan sosiaalista dynamiikkaa, joka on johtanut laajamittaisiin muutoksiin ihmisyhteiskunnassa, kuten teollistuminen ja kapitalismin leviäminen, ja analysoimaan, kuinka tällaiset laajamittaiset muutokset ovat vaikuttaneet eri puolille maailmaa. Kuten muutkin 1900-luvun jälkipuoliskon historiankirjoituksen alat, maailmanhistorian ulottuvuus ulottuu paljon historioitsijoiden perinteisen politiikan, sotien ja diplomatian keskipisteen ulkopuolelle, ja siinä on laaja valikoima aiheita, kuten sukupuolihistoria, sosiaalihistoria, kulttuurihistoria ja ympäristöhistoria. [3]

Organisaatiot Muokkaa

  • The H-maailma verkkosivustoa ja online -verkkoa [5] käytetään joidenkin maailmanhistorian harjoittajien keskuudessa, ja se mahdollistaa keskustelut tutkijoiden kesken, ilmoitukset, opetusohjelmat, bibliografiat ja kirja -arvostelut.
  • International Society for the Comparative Study of Civilizations (ISCSC) lähestyy maailmanhistoriaa vertailevien sivilisaatioiden näkökulmasta. Tämä perustettiin vuonna 1961 Salzburgissa, Itävallassa pidetyssä konferenssissa, johon osallistuivat Othmar Anderlie, Pitirim Sorokin ja Arnold J. Toynbee. Tämä on kansainvälinen tutkijoiden yhdistys, joka julkaisee lehden, Vertaileva sivilisaation katsausja isännöi vuosittaista kokousta kaupungeissa ympäri maailmaa.
  • The Journal of Global History on vuonna 2006 perustettu tieteellinen lehti, jonka julkaisee Cambridge University Press.
  • Maailman historiayhdistys (WHA) perustettiin vuonna 1982, ja se on pääasiassa amerikkalainen ilmiö. [6] Vuodesta 1990 lähtien se on julkaissut Journal of World History neljännesvuosittain. [7]

Esimoderni muokkaus

Maailmanhistoriaa on tutkittu erillään kansallisesta historiasta monissa maailman kulttuureissa. Maailmanhistorian varhaiset muodot eivät kuitenkaan olleet todella globaaleja, ja ne rajoittuivat vain historioitsijan tuntemiin alueisiin.

Muinaisessa Kiinassa Kiinan maailmanhistoria, Kiinan ja ympäröivien Itä -Aasian ihmisten, perustui dynastiseen kiertokulkuun, jonka Sima Qian ilmaisi noin 100 eKr. Sima Qianin malli perustuu taivaan mandaattiin. Hallitsijat nousevat, kun he yhdistävät Kiinan, ja sitten kukistetaan, kun hallitseva dynastia korruptoitui. [8] Jokainen uusi dynastia alkaa hyveelliseltä ja vahvalta, mutta sitten hajoaa aiheuttaen taivaan mandaatin siirtymisen uudelle hallitsijalle. Hyveellisyyden koe uudessa dynastiassa on menestys Kiinan ja naapuribarbaarien tottelemisessa. 2000 vuoden jälkeen Sima Qianin malli hallitsee edelleen apurahaa, vaikka dynastista sykliä ei enää käytetä nykyajan Kiinan historiassa. [9]

Muinaisessa Kreikassa Herodotos (5. vuosisata eaa.), Kreikkalaisen historian perustajana, [10] esittelee oivaltavia ja vilkkaita keskusteluja Välimeren kansojen, erityisesti egyptiläisten tapoista, maantieteestä ja historiasta. Hänen suuri kilpailijansa Thukydides kuitenkin hylkäsi nopeasti Herodotoksen kaiken kattavan lähestymistavan historiaan ja tarjosi sen sijaan tarkemman, jyrkästi kohdennetun monografian, joka ei käsittänyt vuosisatojen laajoja imperiumeja vaan 27 vuoden sotaa Ateenan ja Spartan välillä. Roomassa Livyn (59 eaa.-17 jKr.) Laaja, isänmaallinen Rooman historia lähenteli Herodotealaista osallisuutta [11] Polybius (n. 200–118 eaa.) Pyrki yhdistämään Thukydidesin loogisen ankaruuden Herodotoksen soveltamisalaan. [12]

Rashīd al-Dīn Fadhl-allāh Hamadānī (1247–1318), oli juutalaista alkuperää oleva persialainen lääkäri, moniulotteinen kirjailija ja historioitsija, joka kirjoitti valtavan islamilaisen historian, Jami al-Tawarikhin, persian kielellä, jota pidettiin usein maamerkkinä kulttuurienvälinen historiointi ja keskeinen asiakirja Ilkhanideista (13. ja 14. vuosisata). [13] Hänen tietosanakirjoitukselliset tietämyksensä monista kulttuureista Mongoliasta Kiinaan Keski-Euraasian stepeille Persiaan, arabiankielisiin maihin ja Eurooppaan tarjoavat suoran pääsyn myöhään mongolien aikakauteen liittyviin tietoihin. Hänen kuvauksensa korostavat myös tapaa, jolla Mongolivaltakunta ja sen painottaminen kauppaan johtivat kulttuurisen ja uskonnollisen vaihdon ja henkisen käymisen ilmapiiriin, mikä johti monien ideoiden siirtymiseen idästä länteen ja päinvastoin.

Eräs muslimitutkija, Ibn Khaldun (1332-1409) mursi perinteet ja tarjosi mallin historiallisesta muutoksesta Muqaddimah, esitys tieteellisen historian metodologiasta. Ibn Khaldun keskittyi sivilisaation nousun ja tuhon syihin väittäen, että muutoksen syitä on etsittävä yhteiskunnan taloudellisesta ja sosiaalisesta rakenteesta. Hänen työnsä jätettiin suurelta osin huomiotta muslimimaailmassa. [14]

Varhainen moderni Edit

Euroopan renessanssin aikana historiaa kirjoitettiin valtioista tai kansakunnista. Historiatutkimus muuttui valaistumisen ja romantiikan aikana. Voltaire kuvasi tiettyjen tärkeiksi pitämiensä aikojen historiaa sen sijaan, että kuvaisi tapahtumia aikajärjestyksessä. Historiasta tuli itsenäinen tieteenala. Sitä ei kutsuttu filosofia historiaa enää, vaan vain historiaa (historiaa). Voltaire yritti 1700 -luvulla mullistaa maailmanhistorian tutkimuksen. Ensinnäkin Voltaire totesi, että perinteinen historian tutkimus oli virheellinen. Kristillinen kirkko, yksi aikansa tehokkaimmista yksiköistä, oli esittänyt puitteet historian tutkimiseen. Voltaire kirjoittaessaan Kaarle XII: n historia (1731) ja Louis XIV: n aikakausi (1751), sen sijaan päätät keskittyä talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin. [15] Hänen aikalaisensa olivat enimmäkseen tutkimatta näitä historian piirteitä, ja jokainen niistä kehittyi omiksi osikseen maailmanhistoriasta. Ennen kaikkea Voltaire piti totuutta maailmanhistorian tallentamisen tärkeimpänä osana. Kansallisuus ja uskonto vähenivät vain objektiivisesta totuudesta, joten Voltaire vapautti itsensä vaikutusvaltaansa kirjoittaessaan historiaa. [16]

Giambattista Vico (1668–1744) Italiassa kirjoitti Scienza nuva seconda (The New Science) vuonna 1725, joka väitti historian olevan ihmisen tahdon ja tekojen ilmaus. Hän ajatteli, että ihmiset ovat historiallisia kokonaisuuksia ja että ihmisen luonne muuttuu ajan myötä. Jokainen aikakausi tulisi nähdä kokonaisuutena, jossa kaikki kulttuurin osa -alueet - taide, uskonto, filosofia, politiikka ja talous - liittyvät toisiinsa (kohta, jonka Oswald Spengler kehitti myöhemmin). Vico osoitti, että myytti, runous ja taide ovat lähtökohtia kulttuurin todellisen hengen löytämiseen. Vico esitteli käsityksen historiallisesta kehityksestä, jossa suuret kulttuurit, kuten Rooma, käyvät läpi kasvun ja taantuman. Hänen ajatuksensa eivät olleet muodissa valaistumisen aikana, mutta vaikuttivat romantiikan historioitsijoihin vuoden 1800 jälkeen.

Merkittävän teoreettisen perustan maailmanhistorialle antoi saksalainen filosofi G. W. F. Hegel, joka piti modernia Preussin valtiota maailman kehityksen viimeisenä (vaikkakin usein sekaisin korkeimpana) vaiheena.

G.W.F. Hegel kehitti kolme linssiä, joiden kautta hän uskoi, että maailmanhistoriaa voidaan tarkastella. Hegel piti historiallisen ajanjakson aikana tuotettuja asiakirjoja, kuten päiväkirjamerkintöjä ja sopimuksia, alkuperäisen historian osana. Nämä asiakirjat tuottaa kulttuuriin vaipunut henkilö, mikä tekee niistä elintärkeitä tietoja, mutta myös rajallisia asiayhteystiedoissaan. Nykyaikaiset historioitsijat luokittelevat Hegelin alkuperäiseen historiaan liittyvät asiakirjat ensisijaisiksi lähteiksi. [17]

Heijastava historia, Hegelin toinen linssi, ovat asiakirjoja, jotka on kirjoitettu ajallisella etäisyydellä toisistaan ​​tapahtumasta, josta keskustellaan akateemisessa kirjoituksessa. Hegelin mukaan tätä objektiivia rajoitti kirjoittajien omien kulttuuriarvojen ja näkemysten asettaminen historiallisesta tapahtumasta. Tämän heijastavaa historiaa koskevan kritiikin virallistivat myöhemmin antropologit Franz Boa ja Alain Locke keksi kulttuurirelativismiksi. Molemmat linssit olivat Hegelin mielestä osittain puutteellisia. [18]

Hegel kutsui linssiä, jota hän kannatti katsomaan maailmanhistoriaa filosofiseksi historiaksi. Jotta historiaa voidaan tarkastella tämän linssin kautta, on analysoitava tapahtumia, sivilisaatioita ja aikoja objektiivisesti. Kun tämä on tehty tällä tavalla, historioitsija voi sitten poimia vallitsevan teeman opinnoistaan. Tämä linssi eroaa muista, koska siinä ei ole kulttuurisia ennakkoluuloja ja se ottaa analyyttisemmän lähestymistavan historiaan. Maailmanhistoria voi olla laaja aihe, joten keskittyminen arvokkaimpien tietojen keräämiseen tietyiltä ajanjaksoilta voi olla hyödyllisin lähestymistapa. Tämä kolmas linssi, kuten Hegelin määritelmät kahdesta muustakin, vaikutti historian tutkimukseen varhaismodernilla ja meidän aikanamme. [19]

Toinen varhaismoderni historioitsija oli Adam Ferguson. Fergusonin tärkein panos maailmanhistorian tutkimukseen oli hänen Essee kansalaisyhteiskunnan historiasta (1767). [20] Fergusonin mukaan maailmanhistoria oli yhdistelmä kahdesta historian muodosta. Yksi oli luonnonhistoria, ne maailman luomat puolet, jotka Jumala loi. Toinen vallankumouksellisempi oli sosiaalihistoria. Sosiaalihistoria oli hänen mielestään ihmisten edistyminen Jumalan suunnitelman toteuttamisessa ihmiskuntaa varten. Hän uskoi, että edistys, joka voitaisiin saavuttaa kaupallista menestystä tavoittelevien yksilöiden avulla, toisi meidät lähemmäksi täydellistä yhteiskuntaa, mutta emme koskaan saavuttaisi sellaista. [21] Hän kuitenkin myös teorioi, että täydellinen omistautuminen kaupalliseen menestykseen voi johtaa yhteiskunnan romahtamiseen - kuten tapahtui Roomassa - koska ihmiset menettäisivät moraalinsa. Tämän linssin kautta Ferguson katsoi maailmanhistoriaa humanistisiksi taisteluiksi saavuttaakseen ihanteellisen yhteiskunnan. [22] [23]

Henry Home, lordi Kames oli filosofi valistuksen aikana ja osallistui maailmanhistorian tutkimukseen. Suurimmassa historiallisessa teoksessaan Luonnoksia ihmisen historiasta, Home esitteli ihmiskunnan historian neljä vaihetta, joita hän havaitsi. [24] Ensimmäinen ja alkeellisin vaihe olivat pienet metsästäjä-keräilijäryhmät. Sitten muodostaakseen suurempia ryhmiä ihmiset siirtyivät toiseen vaiheeseen, kun he alkoivat kesyttää eläimiä. Kolmas vaihe oli maatalouden kehittäminen. Tämä uusi tekniikka vakiinnutti kauppaa ja paransi yhteistyötä suurten ihmisryhmien välillä. Kun ihmiset kokoontuivat maatalouskyliin, lakeja ja sosiaalisia velvoitteita oli kehitettävä, jotta järjestys voitaisiin säilyttää. Neljäs ja viimeinen vaihe sisälsi ihmisten muuttamisen kauppakaupunkeihin ja satamiin, joissa maatalous ei ollut painopisteenä. Sen sijaan kauppa ja muut työmuodot herättävät yhteiskunnassa. Määrittelemällä ihmiskunnan historian vaiheet Homes vaikutti hänen seuraajiinsa. Hän osallistui myös muiden tutkimusten, kuten sosiologian ja antropologian, kehittämiseen. [25]

Marxilainen historiallisen materialismin teoria väittää, että maailman historia määräytyy pohjimmiltaan aineelliset olosuhteet milloin tahansa - toisin sanoen ihmisten väliset suhteet täyttääkseen perustarpeet, kuten ruokinnan, pukeutumisen ja asumisen itselleen ja perheelleen. [26] Kaiken kaikkiaan Marx ja Engels väittivät löytäneensä viisi peräkkäistä vaihetta näiden aineellisten olosuhteiden kehityksessä Länsi -Euroopassa. [27] Teoria jakaa maailmanhistorian seuraaviin ajanjaksoihin: [28] [29] [30] [31] [32] Alkukommunismi Orjayhteiskunta Feodalismi Kapitalismi ja sosialismi.

Regna Darnell ja Frederic Gleach väittävät, että Neuvostoliitossa marxilainen historiateoria oli ainoa hyväksytty ortodoksisuus, ja tukahdutti muiden historian ajattelukoulujen tutkimuksen. [33] Marxin teorioiden kannattajat väittävät kuitenkin, että Stalin vääristi marxilaisuutta. [34]

Nykyaikainen muokkaus

Maailmanhistoriasta tuli suosittu genre 1900 -luvulla universaalin historian kanssa. 1920-luvulla useat bestsellerit käsittelivät maailmanhistoriaa, mukaan lukien kyselyt Ihmiskunnan tarina (1921) Hendrik Willem van Loon ja Historian ääriviivat (1918) H.G. Wells. Vaikuttavia kirjailijoita, jotka ovat saavuttaneet laajan yleisön, ovat H. G. Wells, Oswald Spengler, Arnold J. Toynbee, Pitirim Sorokin, Carroll Quigley, Christopher Dawson, [35] ja Lewis Mumford. Alalla työskenteleviä tutkijoita ovat Eric Voegelin, [36] William Hardy McNeill ja Michael Mann. [37] Kehittyvien tekniikoiden, kuten dating -menetelmien ja LiDAR -nimisen mittauslasertekniikan, ansiosta nykyhistorioitsijat saavat käyttöönsä uutta tietoa, joka muuttaa tapaa, jolla menneitä sivilisaatioita tutkitaan.

Spenglerin Lännen heikkeneminen (2 osaa 1919–1922) verrattiin yhdeksää orgaanista kulttuuria: egyptiläinen (3400 eaa.-1200 eaa.), Intialainen (1500 eaa.-1100 eaa.), Kiinalainen (1300 eaa.-200. 300–1100 jKr., Atsteekit (1300–1500 jKr), arabialaiset (300–1250 jKr.), Mayat (600–960 jKr.) Ja länsimaiset (900–1900 jKr.). Hänen kirjansa oli valtava menestys älymystön keskuudessa kaikkialla maailmassa, koska se ennusti eurooppalaisen ja amerikkalaisen sivilisaation hajoamista väkivaltaisen "keisarismin aikakauden" jälkeen, väittäen yksityiskohtaisilla analogioilla muiden sivilisaatioiden kanssa. Se syvensi ensimmäisen maailmansodan jälkeistä pessimismiä Euroopassa, ja Kiinan, Intian ja Latinalaisen Amerikan älymystöt ottivat sen lämpimästi vastaan, ja he toivoivat, että hänen ennustuksensa Euroopan valtakuntien romahtamisesta toteutuisivat pian. [38]

Vuosina 1936–1954 Toynbeen kymmenen osaa Tutkimus historiasta ilmestyi kolmessa erässä. Hän seurasi Spengleriä vertailemalla ajankohtaista lähestymistapaa itsenäisiin sivilisaatioihin. Toynbee sanoi, että heillä oli silmiinpistäviä yhtäläisyyksiä niiden alkuperän, kasvun ja hajoamisen suhteen. Toynbee hylkäsi Spenglerin biologisen sivilisaatiomallin organismeina, joiden tyypillinen elinikä on 1000 vuotta. Kuten Sima Qian, Toynbee selitti laskun johtuvan heidän moraalisesta epäonnistumisestaan. Monet lukijat iloitsivat hänen tulkinnastaan ​​(osa 1–6), että vain paluu johonkin katolilaisuuteen voisi pysäyttää reformaatiosta alkavan länsimaisen sivilisaation hajoamisen. Vuosina 7–10 julkaistut vuonna 1954 luopuneet uskonnolliset sanomat ja hänen suosittu yleisönsä luiskahtivat pois, kun taas tutkijat erottivat hänen virheensä. [39]

McNeill kirjoitti Lännen nousu (1963) parantaakseen Toynbeeä osoittamalla, kuinka Euraasian erilliset sivilisaatiot ovat olleet vuorovaikutuksessa historiansa alusta lähtien, lainaamalla kriittisiä taitoja toisiltaan ja siten kiihdyttäen entisestään muutosta, kun perinteisen vanhan ja lainatun uuden tiedon ja käytännön välinen säätö tuli tarpeelliseksi . McNeill otti laajan lähestymistavan, joka oli järjestetty eri puolilla maailmaa olevien ihmisten vuorovaikutuksen ympärille. Tällaiset vuorovaikutukset ovat viime aikoina lisääntyneet ja jatkuvampia ja merkittävämpiä. Ennen vuotta 1500 kulttuurien välinen viestintäverkosto oli Euraasia. Näiden vuorovaikutusalueiden termit vaihtelevat maailmanhistorioitsijoittain ja sisältävät maailman järjestelmä ja ekumeeni. Mitä tahansa sitä kutsutaan, monet tutkijat ovat alkaneet tunnustaa näiden kulttuurienvälisten yhteyksien tärkeyden. [40]

Yhdysvallat Muokkaa

Jo vuonna 1884 American Historical Association kannatti menneisyyden tutkimista maailman mittakaavassa. [41] T. Walter Wallbank ja Alastair M. Taylor ovat yhdessä kirjoittaneet Sivilisaation menneisyys ja nykyisyys, ensimmäinen Yhdysvalloissa julkaistu maailmanhistorian oppikirja (1942). Muiden kirjoittajien kanssa tämä erittäin onnistunut teos kävi läpi lukuisia painoksia 21. vuosisadan ensimmäiselle vuosikymmenelle asti. Vuoden 1992 kultaisen vuosipäivän painoksen mukaan jatkuvana tavoitteena on Sivilisaation menneisyys ja nykyisyys "oli esittää maailman kulttuurihistorian tutkimus, jossa sivilisaation kehitystä ja kasvua ei pidetty ainutlaatuisena eurooppalaisena kokemuksena, vaan maailmanlaajuisena kokemuksena, jonka kautta kaikki suuret kulttuurijärjestelmät ovat olleet vuorovaikutuksessa tuottaakseen nykypäivän maailman. Se yritti sisällyttää kaikki historian elementit - sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, uskonnolliset, esteettiset, oikeudelliset ja teknologiset. " [42] Aivan kuten ensimmäinen maailmansota rohkaisi voimakkaasti amerikkalaisia ​​historioitsijoita laajentamaan Euroopan tutkimusta kuin länsimaista sivilisaatiota käsitteleville kursseille, toinen maailmansota vahvisti globaaleja näkymiä erityisesti Aasiassa ja Afrikassa. Louis Gottschalk, William H. McNeill ja Leften S. Gottschalk aloitti työskentelyn Unescon ihmiskunnan historiassa: kulttuurinen ja tieteellinen kehitys vuonna 1951. McNeill, Toynbeen vaikutuksesta, laajensi 1900 -luvun työtä uusiin aiheisiin. Vuodesta 1982 lähtien World History Association useissa alueellisissa järjestöissä aloitti ohjelman, joka auttaa historian professoreita laajentamaan kattavuuttaan fuksikursseilla. Professorit Patrick Manning Pittsburghin yliopiston World History Centerissä ja Ross E. Dunn San Diegon osavaltiossa ovat johtavia innovatiivisten opetusmenetelmien edistämisessä. [43]

Liittyvillä tieteenaloilla, kuten taidehistoriassa ja arkkitehtuurihistoriassa, myös globaaleja näkökulmia on edistetty. Yhdysvaltain arkkitehtuurikouluissa National Architectural Accrediting Board edellyttää nyt, että koulut opettavat historiaa, joka sisältää ei-länsimaisen tai globaalin näkökulman. Tämä kuvastaa vuosikymmeniä kestäneitä pyrkimyksiä päästä ohi alalla vallinnut tavanomainen eurokeskeinen lähestymistapa. [44]

Viime vuosina Afrikan ja maailmanhistorian välinen suhde on muuttunut nopeasti antipatiasta sitoumukseen ja synteesiin. Reynolds (2007) tutkii Afrikan ja maailmanhistorian suhdetta korostaen jännitettä aluetutkimusten paradigman ja kasvavan maailmanhistorian välillä, joka korostaa yhteyksiä ja vaihtoa alueiden rajojen yli. Esillä on myös viimeaikaisten keskustelujen ja keskustelujen perusteellisempi tarkastelu. Reynolds näkee Afrikan ja maailmanhistorian välisen suhteen mittaavan historiallisen tutkimuksen muuttuvaa luonnetta viime vuosisadalla. [45]


Sisällys

Kaksi tapaa luoda mielikuvia Muokkaa

Mielenterveyskuvia luodaan kahdella perustavalla tavalla: vapaaehtoinen ja tahaton.

Mielenterveyden tahaton ja spontaani sukupolvi on olennainen osa tavallista aistinvaraista havaintoa ja kognitiota, ja se tapahtuu ilman tahtoa. Samaan aikaan monet erilaiset arkipäivän ongelmanratkaisun, tieteellisen päättelyn ja luovan toiminnan osat liittyvät vapaaehtoiseen ja tarkoitukselliseen mielikuvien luomiseen. [18]

Tahaton muokkaus

Tahattomien mielikuvien luominen luodaan suoraan nykyisestä aistien stimulaatiosta ja havaintotiedoista, kuten esimerkiksi silloin, kun joku näkee esineen, luo siitä henkisiä kuvia ja säilyttää nämä kuvat katsellessaan pois tai suljetessaan silmänsä tai kun joku kuulee kohinaa ja säilyttää kuulokuvan siitä, kun ääni lakkaa tai ei ole enää havaittavissa.

Vapaaehtoinen muokkaus

Vapaaehtoiset mielikuvat voivat muistuttaa aikaisempia aistinvaraisia ​​havaintoja ja kokemuksia, jotka muistetaan muistista tai kuvat voivat olla täysin uusia ja fantasian tuote. [19] [20] [21]

Tekniikka Muokkaa

Termi ohjattuja kuvia tarkoittaa tekniikkaa, jota käytetään toisessa (vapaaehtoisessa) tapauksessa, jolla kuvat palautetaan pitkän tai lyhyen aikavälin muistista tai luodaan fantasiasta tai molempien yhdistelmästä ohjauksen, ohjeiden tai valvonnan perusteella. Ohjatut kuvat ovat siksi havaittujen kokemusten avustama simulointi tai uudelleen luominen aistimoodaalien kautta. [22] [23]

Mielenterveys voi johtua sekä vapaaehtoisista että tahattomista prosesseista, ja vaikka se käsittää havaintokokemuksen simuloinnin tai uudelleen luomisen kaikilla aistinvaraisilla menetelmillä [24], mukaan lukien haju-, maku-, haptiset ja moottorikuvat. [25] Silti visuaaliset ja kuuloiset henkiset kuvat raportoidaan olevan yleisimpiä ihmisten kokemuksia tavallisesti sekä kontrolloiduissa kokeissa [26], ja visuaaliset kuvat ovat edelleen laajimmin tutkittuja ja dokumentoituja tieteellisessä kirjallisuudessa. [27]

Kokeellisessa ja kognitiivisessa psykologiassa tutkijat ovat keskittyneet ensisijaisesti vapaaehtoisiin ja tarkoituksellisesti luotuihin kuviin, joita osallistuja tai potilas luo, tarkastaa ja muuttaa esimerkiksi herättämällä kuvia uhkaavasta sosiaalisesta tapahtumasta ja muuttamalla kuvat miellyttäviksi. ja itsensä vahvistava kokemus.

Psykopatologiassa lääkärit ovat tyypillisesti keskittyneet tahattomiin kuviin, jotka "tulevat mieleen" kieltämättä, kuten masentuneen henkilön kokemuksessa tunkeilevista ei -toivotuista negatiivisista kuvista, jotka viittaavat suruun, toivottomuuteen ja sairastuvuuteen [28] tai kuviin, jotka toistavat aiempia ahdistavia tapahtumia, jotka luonnehtivat posttraumaattinen stressihäiriö. [29]

Kliinisessä käytännössä ja psykopatologiassa tahattomia mielikuvia pidetään tunkeilevina, kun niitä esiintyy ei -toivottuina ja kiellettyinä, "kaappaamalla huomion" jossain määrin. [30] [31]

Vapaaehtoisten tai tahattomien kuvien ylläpitäminen tai "pitäminen mielessä" asettaa huomattavia vaatimuksia kognitiivisille tarkkaavaisuusresursseille, mukaan lukien työmuisti, ohjaamalla ne pois tietystä kognitiivisesta tehtävästä tai yleiskäyttöisestä keskittymisestä ja kohti kuvia.

Kliinisessä käytännössä tätä prosessia voidaan hyödyntää positiivisesti terapeuttisesti kouluttamalla osallistujaa tai potilasta keskittymään huomioon merkittävästi vaativaan tehtävään, joka kilpailee menestyksekkäästi ja ohjaa huomion pois esteettömistä tunkeilevista kuvista, vähentäen sen intensiteettiä, eloisuutta ja kestoa sekä lievittää siten tuskaa tai kipua. [32] [33]

Henkiset kuvat, erityisesti visuaaliset ja kuulokuvat, voivat pahentaa ja pahentaa monia henkisiä ja fyysisiä olosuhteita. [34]

Tämä johtuu siitä, että psykofysiologian ja psykoneuroimmunologian periaatteiden mukaan tapa, jolla yksilö havaitsee henkisen ja fyysisen tilansa, puolestaan ​​vaikuttaa biologisiin prosesseihin, mukaan lukien alttius sairauksille, infektioille tai sairauksille, ja että käsitys perustuu merkittävästi henkisiin kuviin. Tämä tarkoittaa, että joissakin tapauksissa yksilön henkisen ja fyysisen vamman, häiriön tai sairauden vakavuus määräytyy osittain hänen kuviensa mukaan lukien niiden sisältö, elävyys tai voimakkuus, selkeys ja esiintymistiheys. tunkeileva ja esteetön. [35]

Yksilö voi pahentaa oireita ja voimistaa monien olosuhteiden aiheuttamaa kipua tai ahdistusta luomalla usein tahattomasti henkisiä kuvia, jotka korostavat sen vakavuutta.

Esimerkiksi mielikuvilla on osoitettu olevan keskeinen rooli posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD), [36] pakonomaisen halun, [37] syömishäiriöiden [38], kuten anoreksian, kokemusten ja oireiden edistämisessä, pahenemisessa tai tehostamisessa. nervosa [39] ja bulimia nervosa, [40] spastinen hemiplegia, [41] työkyvyttömyys aivohalvauksen tai aivoverenkiertohäiriön seurauksena, [42] kognitiivisten toimintojen ja moottorin hallinnan rajoittaminen multippeliskleroosin vuoksi, [43] sosiaalinen ahdistus tai fobia, [44] kaksisuuntainen mielialahäiriö, [45] skitsofrenia, [46] tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö, [47] ja masennus. [48] ​​[49]

Edellä mainitut haasteet ja vaikeudet ovat joitakin niistä, joista on näyttöä siitä, että yksilö voi pahentaa oireita ja tehostaa tilan aiheuttamaa kipua tai tuskaa luomalla henkisiä kuvia, jotka korostavat sen vakavuutta.

Seuraavassa kuvataan tapaa, jolla tällaiset henkiset kuvat edistävät tai pahentavat neljää erityisolosuhteita:

Posttraumaattinen stressihäiriö Muokkaa

Posttraumatic stress disorder often proceeds from experiencing or witnessing a traumatic event involving death, serious injury, or significant threat to others or oneself [50] and disturbing intrusive images, often described by the patient as 'flashbacks', are a common symptom of this condition across demographics of age, gender, and the nature of the precipitating traumatic event. [51] This unbidden mental imagery is often highly vivid, and provokes memories of the original trauma, accompanied by heightened emotions or feelings and the subjective experience of danger and threat to safety in the present "here and now". [52]

Social anxiety Edit

Individuals with social anxiety have a higher than normal tendency to fear situations that involve public attention, such as speaking to an audience or being interviewed, meeting people with whom they are unfamiliar, and attending events of an unpredictable nature. [53] As with posttraumatic stress disorder, vivid mental imagery is a common experience for those with social anxiety, and often comprises images that revive and replay a previously experienced stressful, intimidating or harrowing event that precipitated negative feelings, such as embarrassment, shame, or awkwardness. [54] [55] Thereby, mental imagery contributes to the maintenance and persistence of social anxiety, as it does with posttraumatic stress disorder. [56] [57]

In particular, the mental imagery commonly described by those suffering from social anxiety often comprises what cognitive psychologists describe as an "observer perspective". This consists of an image of themselves, as though from an observing person's perspective, in which those suffering from social anxiety perceive themselves negatively, as if from that observing person's point of view. [58] [59] Such imagery is also common among those suffering from other types of anxiety, who often have depleted ability to generate neutral, positive, or pleasant imagery. [60]

Depression Edit

The capacity to evoke pleasant and positively affirming imagery, either voluntarily or involuntarily, may be a critical requisite for precipitating and sustaining positive moods or feelings and optimism and this ability is often impaired in those suffering from depression. [61] Depression consists of emotional distress and cognitive impairment that may include feelings of hopelessness, pervasive sadness, pessimism, lack of motivation, social withdrawal, difficulty in concentrating on mental or physical tasks, and disrupted sleep. [62]

Whilst depression is frequently associated with negative rumination of verbal thought patterns manifested as unspoken inner speech, [63] ninety percent of depressed patients reporting distressing intrusive mental imagery that often simulates and recollect previous negative experiences, [64] [65] and which the depressed person often interprets in a way that intensifies feelings of despair and hopelessness. [66] [67] In addition, people suffering from depression have difficulty in evoking prospective imagery indicative of a positive future. [68] The prospective mental imagery experienced by depressed persons when at their most despairing commonly includes vivid and graphic images related to suicide, which some psychologists and psychiatrists refer to as "flash-forwards". [69] [70]

Bipolar disorder Edit

Bipolar disorder is characterized by manic episodes interspersed with periods of depression [71] 90% of patients experience comorbid anxiety disorder at some stage [72] and there is a significant prevalence of suicide amongst sufferers. [73] [74] Prospective mental imagery indicative of hyperactivity or mania and hopelessness contributes to the manic and depressive episodes respectively in bipolar disorder. [75]

The therapeutic use of guided imagery, as part of a multimodal treatment plan incorporating other suitable methods, such as guided meditation, receptive music therapy, and relaxation techniques, as well as physical medicine and rehabilitation, [76] and psychotherapy, aims to educate the patient in altering their mental imagery, replacing images that compound pain, recollect and reconstruct distressing events, intensify feelings of hopelessness, or reaffirm debilitation, with those that emphasize physical comfort, functional capacity, mental equanimity, and optimism.

Whether the guided imagery is provided in person by a facilitator, or delivered via media, the verbal instruction consists of words, often pre-scripted, intended to direct the participant's attention to imagined visual, auditory, tactile, gustatory or olfactory sensations that precipitate a positive psychologic and physiologic response that incorporates increased mental and physical relaxation and decreased mental and physical stress.

Guided imagery is one of the means by which therapists, teachers, or practitioners seek to achieve this outcome, and involves encouraging patients or participants to imagine alternative perspectives, thoughts, and behaviors, mentally rehearsing strategies that they may subsequently actualize, thereby developing increased coping skills and ability. [77]

According to the computational theory of imagery, [78] [79] [80] which is derived from experimental psychology, guided imagery comprises four phases: [81]

  1. Image generation
  2. Image maintenance
  3. Image inspection
  4. Image transformation

Image generation Edit

Image generation involves generating mental imagery, either directly from sensory data and perceptual experience, or from memory, or from fantasy. [82]

Image maintenance Edit

Image maintenance involves the volitional sustaining or maintaining of imagery, without which, a mental image is subject to rapid decay with an average duration of only 250 ms. [83] This is because volitionally created mental images usually fade rapidly once generated in order to avoid disrupting or confusing the process of ordinary sensory perception. [84] [85] [86]

The natural brief duration of mental imagery means that the active maintenance stage of guided imagery, which is necessary for the subsequent stages of inspection and transformation, requires cognitive concentration of attention by the participant. This concentrative attentional ability can be improved with the practice of mental exercises, including those derived from guided meditation and supervised meditative praxis. [87] [88] [89] Even with such practice, some people can struggle to maintain a mental image "clearly in mind" for more than a few seconds [90] [91] [92] not only for imagery created through fantasy [93] but also for mental images generated from both long-term memory [94] and short-term memory. [95]

In addition, while the majority of the research literature has tended to focus on the maintenance of visual mental images, imagery in other sensory modalities also necessitates a volitional maintenance process in order for further inspection or transformation to be possible. [96]

The requisite for practice in sustaining attentional control, such that attention remains focused on maintaining generated imagery, is one of the reasons that guided meditation, which supports such concentration, is often integrated into the provision of guided imagery as part of the intervention. Guided meditation assists participants in extending the duration for which generated mental images are maintained, providing time to inspect the imagery, and proceed to the final transformation stage of guided imagery. [97] [98]

Image inspection Edit

Once generated and maintained, a mental image can be inspected to provide the basis for interpretation, and transformation. [99] For visual imagery, inspection often involves a scanning process, by which the participant directs attention across and around an image, simulating shifts in perceptual perspective. [100]

Inspection processes can be applied both to imagery created spontaneously, and to imagery generated in response to scripted or impromptu verbal descriptions provided by the facilitator. [101] [102] [103]

Image transformation Edit

Finally, with the assistance of verbal instruction from the guided imagery practitioner or teacher, the participant transforms, modifies, or alters the content of generated mental imagery, in such a way as to substitute images that provoke negative feelings, are indicative of suffering, or that reaffirm disability or debilitation for those that elicit positive emotion, and are suggestive of resourcefulness, ability to cope, and an increased degree of mental and physical capacity. [104] [105]

This process shares principles with those that inform the clinical psychology techniques of "imagery restructuring" or "imagery re-scripting" as used in cognitive behavioral therapy. [106] [107] [108]

While the majority of research findings on image transformation relate to visual mental imagery, there is evidence to support transformations in other sensory modalities such as auditory imagery. [109] and haptic imagery. [110]

Outcome of image generation, maintenance, inspection, and transformation Edit

Through this technique, a patient is assisted in reducing the tendency to evoke images indicative of the distressing, painful, or debilitative nature of a condition, and learns instead to evoke mental imagery of their identity, body, and circumstances that emphasizes the capacity for autonomy and self-determination, positive proactive activity, and the ability to cope, whilst managing their condition.

As a result, symptoms become less incapacitating, pain is to some degree decreased, while coping skills increase. [111] [112] [113] [114]

In order for the foregoing process to take place effectively, such that all four stages of guided imagery are completed with therapeutic beneficial effect, the patient or participant must be capable of or susceptible to absorption, which is an "openness to absorbing and self-altering experiences". [115] [116] This is a further reason why guided meditation or some form of meditative praxis, relaxation techniques, and meditation music or receptive music therapy are often combined with or form an integral part of the operational and practical use of the guided imagery intervention. For, all those techniques can increase the participant's or patient's capacity for or susceptibility to absorption, thereby increasing the potential efficacy of guided imagery. [117] [118]

The United States National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), which is among twenty-seven organizations that make up the National Institutes of Health (NIH), classifies guided imagery and guided meditation, as mind–body interventions, one of five domains of medical and health care systems, practices, and products that are not presently considered part of conventional medicine. [119]

The NCCIH defines mind-body interventions as those practices that "employ a variety of techniques designed to facilitate the mind's capacity to affect bodily function and symptoms", and include guided imagery, guided meditation and forms of meditative praxis, hypnosis and hypnotherapy, prayer, as well as art therapy, music therapy, and dance therapy. [120]

All mind–body interventions, including the aforementioned, focus on the interaction between the brain, body, and behavior and are practiced with intention to use the mind to alter physical function and promote overall health and wellbeing. [121] [122]

There are documented benefits of mind-body interventions derived from scientific research firstly into their use in contributing to the treatment a range of conditions including headaches, coronary artery disease and chronic pain secondly in ameliorating the symptoms of chemotherapy-induced nausea, vomiting, and localised physical pain in patients with cancer thirdly in increasing the perceived capacity to cope with significant problems and challenges and fourthly in improving the reported overall quality-of-life. In addition, there is evidence supporting the brain and central nervous system's influence on the immune system and the capacity for mind-body interventions to enhance immune function outcomes, including defense against and recovery from infection and disease. [123] [124] [125] [126] [127]

Guided imagery has also demonstrated efficacy in reducing postoperative discomfort as well as chronic pain related to cancer, arthritis, and physical injury. [128] [129] [130] Furthermore, the non-clinical uses for which the efficacy of guided imagery has been shown include managing the stress of public performance among musicians, enhancing athletic and competitive sports ability, and training medical students in surgical skills. [131] The evidence that it is effective for non-musculoskeletal pain is encouraging but not definitive. [132]

Evidence and explanations for the effectiveness and limitations of creative visualization come from two discreet sources: cognitive psychology and psychoneuroimmunology.

Cognitive psychology Edit

Guided imagery is employed as an adjunctive technique to psychological therapies in the treatment of many conditions, including those identified in the previous sections. It plays a significant role in the application of cognitive approaches to psychotherapy, including cognitive behavioral therapy, rational emotive behavior therapy, schema therapy, and mindfulness-based cognitive therapy. [133]

These therapies derive from or draw substantially upon a model of mental functioning initially established by Aaron T. Beck, a psychiatrist and psychoanalyst who posited that the subjective way in which people perceive themselves and interpret experiences influences their emotional, behavioral, and physiological reactions to circumstances. He additionally discovered that by assisting patients in correcting their misperceptions and misinterpretations, and aiding them in modifying unhelpful and self-deprecating ways of thinking about themselves and their predicament, his patients had more productive reactions to events, and developed a more positive self-concept, self-image, or perception of themselves. [134] [135]

This use of guided imagery is based on the following premise. Everyone participates in both the voluntary and involuntary spontaneous generation of visual, auditory and other mental images, which is a necessary part of the way in which a person solves problems, recollects the past, predicts and plans the future, and formulates their self-perception, self-image, or the way they 'view' and perceive themselves. [136] [137] [138]

However, this self-image can be altered and self-regulated with the aid of mind-body interventions including guided imagery, by which an individual changes the way he or she visualizes, imagines, and perceives themselves generally, and their physical condition, body image, and mental state specifically. [139]

Psychoneuroimmunology Edit

The term "psychoneuroimmunology" was coined by American psychologist Robert Ader in 1981 to describe the study of interactions between psychological, neurological, and immune systems. [140]

Three years later, Jean Achterberg published a book called Imagery in Healing that sought to relate and correlate contemporaneous evidence from the then emerging scientific study of the way mental processes influence physical and physiological function, with particular emphasis on mental imagery, to the folklore she extrapolated from a set of diverse ancient and geographically indigenous practices previously described as 'shamanism' by the historian of religion and professor at the University of Chicago, Mircea Eliade and a number of anthropologists and ethnologists. [141] [142]

The fundamental hypothesis of psychoneuroimmunology is concisely that the way people think and how they feel directly influences the electrochemistry of the brain and central nervous system, which in turn has a significant influence on the immune system and its capacity to defend the body against disease, infection, and ill health. Meanwhile, the immune system affects brain chemistry and its electrical activity, which in turn has a considerable impact on the way we think and feel. [143]

Because of this interplay, a person's negative thoughts, feelings, and perceptions, such as pessimistic predictions about the future, regretful ruminations upon the past, low self-esteem, and depleted belief in self-determination and a capacity to cope can undermine the efficiency of the immune system, increasing vulnerability to ill health. Simultaneously, the biochemical indicators of ill health monitored by the immune system feeds back to the brain via the nervous system, which exacerbates thoughts and feelings of a negative nature. That is to say, we feel and think of ourselves as unwell, which contributes to physical conditions of ill health, which in turn cause us to feel and think of ourselves as unwell. [144]

However, the interplay between cognitive and emotional, neurological, and immunological processes also provides for the possibility of positively influencing the body and enhancing physical health by changing the way we think and feel. For example, people who are able to deconstruct the cognitive distortions that precipitate perpetual pessimism and hopelessness and further develop the capacity to perceive themselves as having a significant degree of self-determination and capacity to cope are more likely to avoid and recover from ill health more quickly than those who remain engaged in negative thoughts and feelings. [145]

This simplification of a complex interaction of interrelated systems and the capacity of the mind to influence the body does not account for the significant influence that other factors have on mental and physical well-being, including exercise, diet, and social interaction.

Nonetheless, in helping people to make such changes to their habitual thought processes and pervasive feelings, mind-body interventions, including creative visualization, when provided as part of a multimodal and interdisciplinary treatment program of other methods, such as cognitive behavioral therapy, have been shown to contribute significantly to treatment of and recovery from a range of conditions.

In addition, there is evidence supporting the brain and central nervous system's influence on the immune system and the capacity for mind-body interventions to enhance immune function outcomes, including defense against and recovery from infection and disease. [146]


The integration of traditional Chinese medicine and Western medicine

Traditional Chinese Medicine (TCM) is one of the world's oldest medical systems, having a history of several thousands of years. It is a system of healing based upon the Chinese philosophy of the correspondence between nature and human beings. Its theories refer to yin and yang , the Five Elements, zang-fu , channels-collaterals, qi , blood, body fluid, methods of diagnosis, the differentiation of symptom-complexes, etc. TCM has two main features: a holistic point of view and treatment according to a differentiation of syndromes. The therapeutic methods of TCM involve different approaches, such as acupuncture, moxibustion, tuina bodywork, herbal medicine and qi gong , in order to allow the body to heal itself in a natural way. Western medicine was first introduced into China from the middle of the 17th century. During the first two centuries several different views, related to the future of TCM and the relation between TCM and Western medicine, emerged. Some advocated ‘complete westernization’ of Chinese medicine, others were in favour of keeping it intact, whereas again others recommended the ‘digestion and assimilation of TCM and Western medicine’. Nowadays, more and more people realize that each of the two medical traditions has its own merits and advise that the two systems should benefit from each other's strong points. We offer an argument for integrating Western medicine with TCM. In the 20th century China has maintained and developed three kinds of medical science, that is, TCM, Western medicine, and ‘integrated medicine’. Much has been achieved in clinical, experimental and theoretical research. The development of any science can be furthered by cross-fertilization based on absorption and fusion of whatever useful theory and experience. It is our dream that, in the future, diverse modalities – including TCM, Western medicine and possibly other variants – can work in conjunction with each other as part of a unified team rather than in competition. This integrated approach will ultimately lead to safer, faster and more effective health care.


History of Diabetes Insipidus

Under physiological conditions, fluid and electrolyte homoeostasis is maintained by the kidney adjusting urine volume and composition according to body needs. Diabetes Insipidus is a complex and heterogeneous clinical syndrome affecting water balance and characterized by constant diuresis, resulting in large volumes of dilute urine. With respect to the similarly named Diabetes Mellitus, a disease already known in ancient Egypt, Greece and Asia, Diabetes Insipidus has been described several thousand years later. In 1670s Thomas Willis, noted the difference in taste of urine from polyuric subjects compared with healthy individuals and started the differentiation of Diabetes Mellitus from the more rare entity of Diabetes Insipidus. In 1794, Johann Peter Frank described polyuric patients excreting nonsaccharine urine and introduced the term of Diabetes Insipidus. An hystorical milestone was the in 1913, when Farini successfully used posterior pituitary extracts to treat Diabetes Insipidus. Until 1920s the available evidence indicated Diabetes Insipidus as a disorder of the pituitary gland. In the early 1928, De Lange first observed that some patients with Diabetes Insipidus did not respond to posterior pituitary extracts and subsequently Forssman and Waring in 1945 established that the kidney had a critical role for these forms of Diabetes Insipidus resistant to this treatment. In 1947 Williams and Henry introduced the term Nephrogenic Diabetes Insipidus for the congenital syndrome characterized by polyuria and renal concentrating defect resistant to vasopressin. In 1955, du Vigneaud received the 1955 Nobel Prize in chemistry for the first synthesis of the hormone vasopressin representing a milestone for the treatment of Central Diabetes Insipidus.


History of diabetes mellitus

Clinical features similar to diabetes mellitus were described 3000 years ago by the ancient Egyptians. The term "diabetes" was first coined by Araetus of Cappodocia (81-133AD). Later, the word mellitus (honey sweet) was added by Thomas Willis (Britain) in 1675 after rediscovering the sweetness of urine and blood of patients (first noticed by the ancient Indians). It was only in 1776 that Dobson (Britain) firstly confirmed the presence of excess sugar in urine and blood as a cause of their sweetness. In modern time, the history of diabetes coincided with the emergence of experimental medicine. An important milestone in the history of diabetes is the establishment of the role of the liver in glycogenesis, and the concept that diabetes is due to excess glucose production Claude Bernard (France) in 1857. The role of the pancreas in pathogenesis of diabetes was discovered by Mering and Minkowski (Austria) 1889. Later, this discovery constituted the basis of insulin isolation and clinical use by Banting and Best (Canada) in 1921. Trials to prepare an orally administrated hypoglycemic agent ended successfully by first marketing of tolbutamide and carbutamide in 1955. This report will also discuss the history of dietary management and acute and chronic complications of diabetes.


Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a Systematic Review and Meta-Analysis

Introduction: In the beginning of 2020, an unexpected outbreak due to a new corona virus made the headlines all over the world. Exponential growth in the number of those affected makes this virus such a threat. The current meta-analysis aimed to estimate the prevalence of underlying disorders in hospitalized COVID-19 patients.

Methods: A comprehensive systematic search was performed on PubMed, Scopus, Web of science, and Google scholar, to find articles published until 15 February 2020. All relevant articles that reported clinical characteristics and epidemiological information of hospitalized COVID-19 patients were included in the analysis.

Results: The data of 76993 patients presented in 10 articles were included in this study. According to the meta-analysis, the pooled prevalence of hypertension, cardiovascular disease, smoking history and diabetes in people infected with SARS-CoV-2 were estimated as 16.37% (95%CI: 10.15%-23.65%), 12.11% (95%CI 4.40%-22.75%), 7.63% (95%CI 3.83%-12.43%) and 7.87% (95%CI 6.57%-9.28%), respectively.

Conclusion: According to the findings of the present study, hypertension, cardiovascular diseases, diabetes mellitus, smoking, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), malignancy, and chronic kidney disease were among the most prevalent underlying diseases among hospitalized COVID-19 patients, respectively.

Keywords: COVID-19 Comorbidity Meta-analysis severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.


The Impacts on Health, Society, and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study

3 MPH, Associate Professor, Department of Public Health Information Research, Institute of Medical Information, Chinese Academy of Medical Sciences, 3 Yabao Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China

4 Vice Director, Chinese Centre for Health Education, 12 Anhua Xili 1 Qu, Anding men Wai, Chaoyangqu, Beijing 100011, China

Abstract

Tausta. Epidemics such as SARS and H7N9 have caused huge negative impacts on population health and the economy in China. Aims. This article discusses the impacts of SARS in 2003 and H7N9 in 2013 in China, in order to provide a better understanding to government and practitioners of why improving management of response to infectious disease outbreaks is so critical for a country’s economy, its society, and its place in the global community. Methods. To provide the results of an analysis of impacts of SARS and H7N9 based on feedback from documents, informants, and focus groups on events during the SARS and H7N9 outbreaks. Results. Both outbreaks of SARS and H7N9 have had an impact on China, causing significant negative impacts on health, the economy, and even national and even international security. Conclusions. Both SARS coronavirus and H7N9 viruses presented a global epidemic threat, but the social and economic impacts of H7N9 were not as serious as in the case of SARS because the response to H7N9 was more effective.

1. Introduction

In the past 15 years China has experienced numerous public health crises caused by disease outbreaks including Severe Acute Respiratory Syndromes (SARS) in 2003 and Influenza A Virus Subtype H7N9 (H7N9) in 2013. Epidemics such as SARS and H7N9 have caused huge negative impacts on population health and the economy. If not controlled well, they can become pandemics, threatening national and even international security. SARS, in particular, highlighted global connectedness and the great threat that pandemic and potential pandemic present.

Since the SARS outbreak in 2003, China has established and strengthened its national and local surveillance systems to prevent and control diseases and has also expanded its laboratory capacity [1, 2]. China’s experiences of emergency management for epidemics have varied. Although the SARS coronavirus and H7N9 virus share some similarities, the control efforts for SARS were problematic and the disease spread globally [3], while the H7N9 response was highly praised and the disease did not spread widely [4]. This article discusses the impacts of SARS in 2003 and H7N9 in 2013 in China, in order to provide a better understanding to government and practitioners of why improving management of response to infectious disease outbreaks is so critical for a country’s economy, its society, and its place in the global community.

2. Methods

We followed the methods of Qiu W. et al., 2017 [5]. This research uses a qualitative case study approach including literature review, document analysis, and in-depth interviews.

The review drew on a wide range of data sources, including books, journal articles, government documents, policy reports, and conference papers. Most books were searched for in the Griffith University Library Catalog. Journal article searches were made in the Library Catalog and reference lists of retrieved articles and textbooks, and electronic literature databases, such as ScienceDirect, PubMed, Medline, Health and Medical Complete (ProQuest), and Web of Science. Government documents and policy reports came from the national and local Centers for Disease Control and Prevention (CDC), government departments, and published research literature.

In-depth interviews using a semistructured style were conducted with 26 key stakeholders, including officers from various national and international agencies as well as experts from local health departments, agriculture departments, Centers for Disease Control and Prevention (CDCs), hospitals, and journalists who have experience of SARS and/or H7N9 in the key cities of Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Hangzhou, which were most affected by SARS and/or H7N9. We interviewed key informants about their experience of and reflections on the emergency management of the SARS and H7N9 events, with the same questions about the impacts on health, society, and economy of SARS and H7N9. Each interview lasted about 60 minutes.

3. Results

3.1. Impacts of SARS in China in 2003
3.1.1. Health Effects

The SARS outbreak infected thousands of people, causing widespread serious illness across a large population and many deaths. According to WHO, from Nov 1, 2002, to July 31, 2003, 648 of the 8082 probable cases of SARS in mainland China and Hong Kong died. Worldwide, in just 6 months, there were more than 8000 infected individuals, with over 700 deaths (almost 9% of infected cases) [6]. The psychological impact of SARS was also very serious. The distress was more prominent among the groups of nurses who were working with patients with SARS [7]. Studies show that the SARS outbreak also fostered negative impacts on people’s mental health [8], as mentioned by two hospital doctors:

These SARS cases caused extreme emotional sadness. Psychologically it is entirely possible that an event destroyed a person. They needed psychological counselling.

When the SARS cases lived in the hospital, they could not see their family, and feared the treatment. They developed a mental disorder.

3.1.2. Social Impacts

SARS caused a very large impact on society, particularly in China. During the early period of the SARS outbreak, tension surged in the community. Due to a lack of trustworthy official information, folk tales about the epidemic situation spread through word of mouth, mobile phone short messages, social media transmission, and other ways. The spread of all kinds of rumors exacerbated the spread of social panic, reflected in an escalation of panic buying of drugs in Guangdong province [9]. One rumor was that Banlangen (Radix isatidis) and vinegar could prevent and control SARS, but whether they were effective for SARS was not scientifically established at this time. In early January 2003, the first wave to purchase antiviral drugs occurred in Heyuan city. After half a month, the drug purchasing spree had spread to Zhongshan city then the buying spree gradually spread through Guangdong province [10, 11], as mentioned by a community resident:

Everybody was panic buying Banlangen (Radix isatidis). Banlangen was completely sold out.

In February 2003, people were wearing masks everywhere on the streets in Guangzhou. Panic was also spreading from Guangzhou to Shenzhen, Zhuhai, and other areas and then spread to Hainan, Fujian, Jiangxi, Guangxi, Hong Kong, and other adjacent areas. A media journalist said the following:

During SARS, we were more likely to panic. I had the impression that Banlangen (Radix isatidis) was sold out. Like every family, I also went to buy Banlangen (Radix isatidis) and vinegar, which they thought can cure SARS. Now I think that was a very funny thing to do.

By the middle of March, because the epidemic was spreading but no information had been officially confirmed, people began to believe the rumors, and the panic and purchasing of antiviral drugs that had appeared in Guangdong also began in Beijing, as mentioned by an officer of international organization:

During SARS, I was working in a unit outside of Beijing. Beijing was in a panic. When I arrived at Beijing, (my colleagues) gave me a box of masks and they made me wear a mask. To tell the truth, I felt a bit nervous.

The lack of understanding of SARS by authorities or the media caused a number of experts to become dissatisfied. For example, a 72-year-old retired surgeon from the People’s Liberation Army 301 Hospital, wrote to the media criticizing the health department for hiding the SARS epidemic situation. On April 12, he also wrote a letter to the MOH, urging them to publish accurate numbers as soon as possible. On the same day, an academic from the Chinese Academy of Engineering, the leader of the team guiding the prevention and cure of SARS in Guangdong province, also questioned the information provided by government about the control of the epidemic. He questioned whether SARS really was under control. These published questions brought the SARS epidemic situation in China to the attention of the international community [12].

3.1.3. The Economic Impacts

The SARS epidemic brought great harm not only to peoples’ physical and mental health, but also to the economy. It was estimated that Asian states lost USD 12–18 billion as the SARS crisis depressed travel, tourism, and retail sales [13]. SARS had a large impact on tourism and its related industries, and due to the spread of SARS, population movement in China and many counties decreased. Families reduced their demand for food, clothes, travel, and entertainment, and the numbers of guests in hotels declined sharply. As observed by officers from the Agricultural and Health Departments,

I think it was certainly panic at beginning, as it was not clear what SARS was. I remember (there were) almost no people in a restaurant when I had dinner. And the tourism had few people too.

During SARS in Shanghai, there were not many people on the street and almost no people in entertainment clubs, restaurants and gymnasiums, which caused a very large impact on the whole social and economic life.

After WHO announced that Beijing was an epidemic area and issued more stringent advice to international travelers and airlines, including recommendations on screening at certain airports, the international tourism, transport, and business sectors were seriously affected. For example, the mid-April Chinese enterprise summit in Beijing, hosted by the World Economic Forum, was delayed and the Rolling Stones concert planned for Beijing was cancelled.As observed by an international officer and a media journalist,

During SARS, it was very obvious to see the status of Beijing which became a ghost city. We all know that Beijing has traffic jams every day, but [then] you worried whether you were speeding. It’s never been seen before.

During SARS, you could find that Beijing traffic was so good, (there were) not many people on the road. There were no traffic jams, and you felt great to take the bus (with few people) in Beijing. But I was deeply impressed that when I took a bus, and a man behind had a cough, I was scared and I got off quickly at the next stop.

The global macroeconomic impact of SARS was estimated at USD 30–100 billion or around USD 3–10 million per cases [14]. The 2003 SARS outbreak caused losses of USD 12.3-28.4 billion and an estimated decrease of 1% in GDP in China and 0.5% in Southeast Asia [15]. The social burden of SARS in Guangzhou meant less income and spending, with a rough estimate of the total economic burden of RMB 11 billion [16].

The influence of SARS also spread to the manufacturing industry. It was reported that in Asia’s largest manufacturing base, Dongguan in Guangdong province, because of the reduced orders from Hong Kong, the shipments from Dongguan to Hong Kong decreased by one-third [17].

At the same time personnel exchanges were reduced for fear of infection, and income decreased. There was also increased spending on prevention and healthcare, which had negative economic impacts on families. Interviews with 71 households in Qinling Mountain in Shaanxi Province indicated that in the second quarter of 2003 SARS caused the average annual household income to decline to US$175.44, 22.36% below what was expected [18].

3.2. Impacts of H7N9 in China in 2013
3.2.1. Health Effects

H7N9 avian influenza is another infectious disease that has caused severe illness and death in humans in China. It has a high fatality rate [19]. The first H7N9 case was found in China in February 2013. By November 13, 2015, a total of 681 laboratory-confirmed cases of human infection with H7N9, including 275 deaths were reported to WHO. The case fatality rate of H7N9 was 40.1% [20]. According to Disease Outbreak News issued by the WHO on February 22, 2017, a total of 1223 laboratory-confirmed cases of human infection with avian influenza A (H7N9) virus had been reported since early 2013. The number of human cases developing since October 1, 2016, accounted for nearly one-third of all human cases of H7N9 infection reported since 2013. As of February 23, 2017, at least 425 cases had been reported during the fifth outbreak in China, which began in October and spiked suddenly in December in 2016. This increase in the number of new cases of H7N9 infection has caused domestic and international concern [21]. According to National Statutory Epidemic Situation in 2017 by the China National Health Commission on February 26, 2018, there are 589 laboratory-confirmed cases of H7N9 that had been reported, with 259 deaths in China in 2017. Today, there is no H7N9 vaccine available, although some vaccine manufacturers are conducting clinical evaluations of a H7N9 vaccine [22].

The influenza H7N9 virus remains a large threat due to its virulent nature in poultry. The major factors that influence the epidemic potential of an influenza virus, including its ability to cause human disease, are the immunity of the population to the virus and the transmission potential of the virus [23]. Although there is no evidence that H7N9 spreads easily from human to human and the population had little immunity to H7N9, the virus was easily transmitted. The significance still remains over whether H7N9 could be the next pandemic strain of influenza [24].

3.2.2. Social Impacts

Although there were rumors that people could be infected with H7N9 from eating chicken and that pickled peppers and onions can prevent H7N9 [25], compared with SARS, the H7N9 epidemic did not lead to large-scale social panic, and the management of the problem satisfied both the Chinese and international community, as mentioned by one media journalist and one CDC expert

During H7N9, the impact on people’s lives was very limited. In fact, the panic is derived from what people don’t know. There wasn’t any panic, as we knew something with H7N9.

There were no impacts on the city life in Beijing during H7N9. The only [impacts] was to further strengthen the poultry market management.

The National 12320 Telephone Management Center carried out an opinion survey regarding the government’s response to the H7N9 event from April 27 to May 4 through the 12320 Health Hotline, which was reported in Guangming Daily in May 2013. In it, more than 80% of respondents expressed satisfaction with the government’s prevention and control of human infection with H7N9 avian influenza, thought that the government announced the information regarding the epidemic situation in a timely manner, expressed satisfaction with the government’s release of information about prevention and control measures, and felt confident in the government’s ability to fully control the epidemic, as mentioned by a community resident:

As we could know the information of H7N9 by TV, newspaper, internet, it was clearer for us to know the dangers of H7N9 than SARS.

More than 50% of the respondents believed that the prevention of human infection with H7N9 avian influenza had changed their health habits, indicating that the release of the knowledge of prevention and control of human infection with H7N9 avian influenza was effective [26].

The timeline for the beginning of the outbreak of H7N9 is presented in Figure 1.


Katso video: Kiina-projekti, Ilmiöpohjaisen oppimisen esimerkki